Isoleringsförmåga

Vi har valt att definiera isoleringsförmågan som att våra vakuum-isolerade stålflaskor håller värme i upp till 8 timmar och kyla i upp till 24 timmar. Det är viktigt att åtskilja en vakuum-isolerad flaska, som detta är, med en renodlad termos som är designad på ett annat sätt med en ännu bättre isoleringsförmåga. JÄRV Outdoor mäter sig väl med marknadsledande konkurrenter i kategorin vakuum-isolerade stålflaskor vilket kan ses i graf nedan.

Testet nedan har utförts tillsammans med två marknadsledande konkurrenter inom vakuum-isolerade stålflaskor. Förutsättningarna har skett i rumstemperatur där man utgått från kokhett vatten och stämt av varje timme.