Tips på HELAGS Läder

TA BORT LÄDERGREPPET

Det är inte svårt att ta bort eller sätta på greppet men vanligtvis tar det ett par testomgångar innan det blir en enkel rutin. Generellt ska du göra det inomhus vid normal temperatur eftersom många material har en tendens att krympa i kyla. Följ stegen nedan för enkel användning. 

1. SKRUVA AV BOTTENLOCKET


2. HÅLL EN HAND PÅ LOCKET OCH EN PÅ GREPPET

För att få ett bra grepp, håll en hand på locket och en på lädret (nära den andra handen). Börja rotera en hand medurs och den andra moturs för att skapa en rotation och samtidigt dra försiktigt av greppet från flaskan. Om du upplever att du "halkar" i ditt grepp kan du testa en handske med bra grepp (ex. en diskhandske). 


3. NÄR DU HAR EN ROTATION DRA AV DEN FRÅN FLASKAN

Dra försiktigt innan den kommer helt av. Nyckeln är rotationen mellan lädergreppet och stålflaskan eftersom den minskar friktionen. 


4. GANSKA ENKELT VÄL? ;)


5. SÄTTA TILLBAKA GREPPET PÅ FLASKAN

När du sätter på greppet igen, trycker du det tillbaka med ett enkelt tryck, gärna öppen handflata och stadig lugn rörelse. 


6. SKRUVA PÅ BOTTENLOCKET

När greppet är påsatt ordentligt, se till att bottenlocket är ordentligt fastskruvat. 


7. KLART OCH REDO ATT ANVÄNDAS IGEN!